8500 Pápa, Teleki u. 2. +36 89 510 560 info@weoressuli.hu 
Régi honlapunk hamarosan elérhető lesz az old.weoressuli.hu címen.

A Pápai Weöres Sándor Általános Iskola 8 évfolyamos, alapozó képzést nyújtó oktatási-nevelési intézmény, amelynek a legmagasabb tanulói létszáma 480 fő. Az iskolában általában évfolyamonként két osztály működik. Az iskola közvetlen környezete a város egyik lakótelepe. Az iskolában 16 tanulócsoport van. Az intézményben 22 osztályterem, 7 szaktanterem, 2 tanári szoba, 1 tornaterem, 1 könyvtár van, valamint 1 sportpálya tartozik az iskolához. Az intézményben 33 teljes állású, 2 félállású pedagógus dolgozik. Az intézményben a 8 évfolyamon összesen 16 osztály van, ezekben 329 diák tanul.

Az intézmény jogelődje, az V. számú Általános Iskola 1959. augusztus 1-jén jött létre, a megszűnő Tanítóképző Intézet épületében. Az első tanítási év 290 diákkal, 9 tanulócsoporttal indult. 1961-től az iskola Kilián György Általános Iskola néven működött. 1985-ben az iskola felső tagozata átköltözhetett a Tanítóképző épületéből, ugyanis ebben az évben adták át az új, 8 tantermes iskola épületét. Az alsó tagozat pedig a Tanítóképző Intézet alagsorában kapott helyet, ezért az új iskolaépületet 1989-ben ismét 8 tanteremmel bővítették. 1999-ben az iskola a Weöres Sándor Általános Iskola nevet vette fel, mert ebben az évben összevonták a Jókai Mór Általános Iskolával, ami indokolta az új név felvételét. 2013-tól iskolánk Pápai Weöres Sándor Iskola néven működik.

2002/2003-as tanévtől indult meg az emelt szintű drámaoktatás felmenő rendszerben. Mára a drámapedagógia és gyermekszínjátszás egyik központja iskolánk. Szakmai rendezvényeket tartunk, színjátszó versenyeken komoly sikereket ér el intézményünk. Az iskola arculatát meghatározza az emelt szintű drámaoktatás és az Arizona Program. A tananyag feldolgozása a drámajáték eszközeivel és az Arizona Program mára már bevált jó gyakorlattá nőtte ki magát. Iskolánk minősített referenciaintézmény is. A drámajátékkal való tananyagfeldolgozást az összes évfolyamon alkalmazzuk. Ez egy tantárgytól független, bevált jó gyakorlat. Ezzel fejleszthető az anyanyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, természettudományos és technikai kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, hatékony, önálló tanulás. Használjuk tanórákon, tanórán kívül, iskolán kívüli foglalkozásokon (tábor, kirándulás). A jó gyakorlat különlegessége, hogy új tananyag átadására, elmélyítésre is alkalmas. A gyerekeket megtanítja a szabályok betartására, az elfogadásra. Minden tanuló, képességeitől függetlenül részt tud venni ezekben a játékokban. Ezzel az alternatív pedagógiai módszerrel érdekesebbé és eredményesebbé tehető a tanítás. A drámajáték a tanórán kívül a DÖK munkájában is megjelenik a kortárs segítő beszélgetés formájában, illetve a konfliktuskezelés folyamatához kapcsolódva.

Az Arizona Programot elsőként Magyarországon, 2006-ben vezette be intézményünk. A program alcíme: lehetőség a konfliktusok kezelésére tanórán. Ezzel az alternatív konfliktuskezelési megoldással a volt schwetzingeni (Németország) partneriskolánkban találkoztak a kollégáim. Pozitív hatása van mind a diákokra, mind a pedagógusokra. Javult a tanár-diák viszony is, a tanulni vágyó diákok jogainak védelme erősödött, javult az iskola megítélése a szülők körben, az osztályközösségek is erősödtek. Az iskolánkban 10 éve működő Arizona program híre sok társintézménybe eljutott. Információink szerint az elmúlt években több helyen bevezetésre került a módszer, illetve néhányan a közeljövőben kívánják elindítani a programot. Az elmúlt 5 év sikereként könyvelhetjük el, hogy iskolánk elnyerte ezzel a programmal a Referencia Intézményi címet, illetve bekerült a Bevált Jó Gyakorlatok közé is.

Az intézményben fontos még a sport, az egészségnevelés és a környezettudatos nevelés is, utóbbi bizonyítéka, hogy 2012-ben és 2016-ban az intézmény elnyerte az ökoiskola címet. A környezetvédelem és az újrahasznosítás az iskola mindennapi életében jelen van. Az ökoiskolai tevékenységhez sok programokat valósítottuk meg, országos és európai programokba kapcsolódtunk be, ami a környezettudatos- és egészségnevelésre fordította a diákok figyelmét. Iskolánkban lehetőség van elem, akkumulátor, mobiltelefon és alu-doboz gyűjtésére. A PontVelem Okos Program segítségével a gyerekek a leadott hulladékért pontokat kapnak, amiket az internetes Pontboltban beválthatnak, levásárolhatnak.

A 2015/16-os tanévtől felmenő rendszerben a természettudományos tárgyakat szakkör keretében emelt óraszámban oktatunk. A szakkört vezető pedagógusok által használandó eszközök állapota, valamint a tanítási környezet a természettudományos tárgyak oktatására nem megfelelő, többségük elavult. Azért is van igény, mert a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban négy évfolyamos emelt szintű természettudományos osztályban folytathatják az általános iskolából kikerülve tanulmányaikat azok a diákok, akik természettudományi területen szeretnének továbbtanulni a későbbiekben. Városunkban, sőt a környező iskolákban sincs a természettudományos képzésnek általános iskolában történő magasabb óraszámú tanítása. Ez jó alapokat biztosít a középiskolai, illetve felsőfokú tanulmányokhoz. A csoport létrejöttének célja: Az egyik legfontosabb feladat a természet komplex egészként való szemlélése. Napjaink oly fontos, nemegyszer globális problémái, természettudományos feladatai sohasem külön fizikai, biológiai vagy kémiai problémaként jelentkeznek (például környezetvédelem), hanem az előbbi folyamatok egymásra hatásaként jönnek létre. A modern társadalmakat a környezetvédelemtől az egészségügyig, az energiapolitikától a városfejlesztésig átszövik a természettudományos vonatkozású problémák. A természettudományos műveltség elengedhetetlen ahhoz, hogy felelős állampolgárként lehessen viszonyulni ezekhez a kérdésekhez A megváltozott társadalmi igények és továbbtanulási lehetőségek kielégítésére indítunk természettudományos osztályt, melynek célja egyértelműen a felsőoktatásba való bejutás segítése, a magas színvonalú tudás megszerzése.
Alsó és felső tagozaton is nagy gondot fordítunk a hátránykezelésre és a tehetséggondzásra.

Információk

FHT jelveny

 

dth logo

 

penz7 logo small

 

menza etlap

   

infopapa logo mini

 

papa ma logo sm

 

okoisk logo sm

 

logo ref int color x small

 

palyazati logo 1

 

TAMOP 3 1 4 logo

 

O365 dl

 

KKA logo sm

 

pontvelem

 

mini W S Zoldbajnokok logo

 

link varosi ovodak

 

hatartalanul

Copyright © 2017. Pápai Weöres Sándor Általános Iskola. Powered by WebLION CMS&Host