8500 Pápa, Teleki u. 2. +36 89 510 560 info@weoressuli.hu 
Régi honlapunk hamarosan elérhető lesz az old.weoressuli.hu címen.

Hírek

Napközis sportdélután

Az idei tanévben is szeptember végén, 29-én, pénteken került sor a szokásos havi napközis programok közül az első közös rendezvényre, sportdélután formájában.


A cél az volt, hogy minél több tanulót mozgassunk meg, minél változatosabb formában.

Igyekeztünk a helyszínek közötti váltásokat könnyen és gyorsan lebonyolítani, hogy minél több idő álljon a csoportok rendelkezésére az adott helyszínen a feladatok végrehajtására.


A nyolc helyszínen volt büntetőrúgás, célba dobás kézilabdával a kapu kijelölt helyére, kosárra dobás, kötélhúzás, célba dobás zsámolyba kislabdával, tollaslabda egyensúlyozása ütőn, szlalom futással, mocsárjárás, egyensúlyozás tornapadon.


A kitűzött célunkat sikerült maradéktalanul teljesítenünk, hiszen a gyerekek örömmel, jókedvűen vettek részt a különböző feladatok végrehajtásában, jól érezték magukat és boldogan szaladtak egyik helyszínről a másikra.


Csak reméljük, hogy a továbbiakban sorra kerülő egyéb közös foglalkozásaink is ilyen népszerűek, és hasonlóan sikeresek lesznek!

IMG 8849

IMG 8850

IMG 8860

IMG 8878

IMG 8871

Európai Diáksport Napja

Az egykor Magyar Diáksport Napjaként induló rendezvény, amely mára már nemzetközivé nőtte ki magát, idén szeptember 29-én került megrendezésre. Ehhez a programhoz iskolánk is csatlakozott.

Már reggel elkészült a tornateremben egy hatalmas akadálypálya, melynek egyes állomásait egy-egy európai nevezetességgé „avattuk”. Volt Eiffel torony Párizsban, Tower híd Londonban, a Gotthárd alagút Svájcban, az Atomium Brüsszelben. De járhattak a gyerekek a Mont Blanc csúcsán, a Görög szigeteken, Rómában gladiátorok között vagy Németországban és Velencében is. A híres helyek képét és rövid, érdekes leírását a helyszínen láthatták, olvashatták.

Az előre tervezettek szerint az „ iskolakörön” teljesítették volna a gyerekek a 2017m-es távot. Az élet azonban közbeszólt járdajavítás képében. Így az akadálypályán, aminek hossza 101 m volt, tehettek meg minimum 20 kört.

A programon iskolánk 322 tanulója közül 304 vett részt, ezáltal együtt mozgott, sportolt Magyarország és Európa több államának iskolásaival.

IMG 8806

IMG 8808

IMG 8801

IMG 8823

IMG 8821

IMG 8838

IMG 8819

 

Tisztelt Nyolcadik Osztályos Tanulók Szülei!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. október 16-án, hétfőn, 17.00 órai kezdettel pályaválasztási szülői értekezletet tartunk az iskola ebédlőjében. Vendégeink lesznek a pápai középiskolák intézményvezetői/pályaválasztási felelősei, akik megismertetik Önökkel az intézményükben folyó képzéseiket, és felmerülő kérdéseikre válaszolnak.

Ezután rövid ismertetőt is tartunk a beiskolázással kapcsolatos teendőkről.

Rendezvényünkre szeretettel várjuk Önöket!

Pápa, 2017. szeptember 28.

 

 

 

Figerl Andrea sk.                                                                     Mógor Adrienn sk.

intézményvezető-helyettes                                                         intézményvezető

pályaválasztási felelős

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban a 2-8. évfolyamos szülői értekezlet időpontja 2017. szeptember 11. (hétfő) 17 óra.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Vezetőség

 

TISZTELT SZÜLŐK!

ISKOLÁNKBAN A TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGET 2017. AUGUSZTUS 31-ÉN, 17 ÓRAKOR TARTJUK.

ISKOLAVEZETÉS

 

 

Pápai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pápai Tankerületi Központ

angol szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, Pápai Tankerületi Központ intézményei, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolai szaktanári feladatok ellátása, munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési, adminisztrációs és egyéb, a pedagógus munkakörhöz tartozó feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, angol nyelvtanár,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

         A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 66. §, valamint a törvény 3. melléklete szerinti az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Fényképes szakmai önéletrajz

         Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

         Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához , továbbításához (3. személlyel közlés)

         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pozsgai Zsuzsanna nyújt, a 06-89/795-234 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Pápai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/174/164-97/2017 , valamint a munkakör megnevezését: angol szakos általános iskolai tanár.

         Elektronikus úton Egyházi Andrea tankerületi igazgató részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

(forrás: kozigallas.gov.hu)

 

Információk

 

Weores banner

 

FHT jelveny 

dth logo

 

penz7 logo small

 

menza etlap

   

infopapa logo mini

 

papa ma logo sm

 

okoisk logo sm

 

logo ref int color x small

 

palyazati logo 1

 

TAMOP 3 1 4 logo

 

O365 dl

 

KKA logo sm

 

pontvelem

 

mini W S Zoldbajnokok logo

 

link varosi ovodak

 

hatartalanul

Copyright © 2017. Pápai Weöres Sándor Általános Iskola. Powered by WebLION CMS&Host